سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۴۱ب.ظ
::آخرین مطلب 1 دقیقه پیش | افراد آنلاین: 4
دسته بندی : سرمقاله

تاریخ : ۲۱ آذر ۱۳۹۷ توسط: amdin سرویس: سرمقاله

تولید22نوع خرما در لارستان و دریغ از چرخه مناسب بسته بندی!!

در حالــی کــه در منطقــه لارســتان بیــش از ۴۵ رقــم خرمــا شناســایی شــده و ۲۰تــا ۲۲رقــم تولیــد مــی شــود، متاســفانه گامــی بــرای بســته بنــدی ایــن محصــول حســاس و مهــم برداشــته نشــده اســت. برخــی معتقدنــد مــردم خودمــان و حتــی ملــت ایـران بسـته بنـدی را بـر نمـی تابنـد و از خرمـای بـه…

تاریخ : ۱۴ آبان ۱۳۹۷ توسط: amdin سرویس: اخبار ویژه, سرمقاله

در پيگيري فاضلاب شهري اقدام عاجل نماييد

چند روز قبل آقاي عنايت اله رحيمي معاون عمراني استانداري فارس به لارستان سفر كرده و نكاتي را در جلسه شوراي اداري لارستان مطرح نمود: از جمله كددار شدن راه آهن شيراز – سروستان – جهرم – لار – بندرعباس و نحوه فعاليت فاضلابهاي شهري شهرستانها و عدم فعاليت اين…

تاریخ : ۷ آبان ۱۳۹۷ توسط: amdin سرویس: سرمقاله

كنگره عظيم حماسه آفرينان كربلا

به نقل تاريخ كربا در اولين اربعين شهادت سالار شهيدان جابربن عبداله انصاري كه نابينا شده بود به همراه شاگرد دانشمندش عطيه عوفي كه از مفسرين و محدثين بنام و از تابعين وارسته بود به زيارت امام حسين(ع) مشرف شدند. زيارتي كه هيچ كس جز خداي منان و خاندان عصمت…

تاریخ : ۲۴ مهر ۱۳۹۷ توسط: amdin سرویس: سرمقاله

اسلام و انقلاب اسلامي، بهانه اساسي آمريكا

 جناب آقاي دكتر ظريف در جلسه ي چهارشنبه ۱۸ / ۷/ ۹۷ كه به تصويب FATF درمجلس شوراي اسامي منجر شد اظهار داشتند «نه بنده و نه آقاي رئيس جمهور نمي توانيم تضمين دهيم كه با پيوستن به لايحه حمايت مالي از تروريسم مشكلاتمان حل خواهد شد اما مي توانيم…

تاریخ : ۲۱ مهر ۱۳۹۷ توسط: amdin سرویس: سرمقاله

مجلس و تصويب الحاق به CFT

مجلس شوراي اسامي در چند روز قبل طرح قوانين مبارزه با پولشويي FATF را با ۱۴۳ رأي موافق ۱۲۰ رأي مخالف و ۵ رأي ممتنع به تصويب رساند و براي تصويب نهايي به شوراي نگبهان ارجاع داد. موافقين طرح در دفاع خود اظهار مينمودند كه اگر تصويب نشود بهانه به…

تاریخ : ۱۴ مهر ۱۳۹۷ توسط: amdin سرویس: سرمقاله

کتابخانه حسینیه اعظم لار و کمک خیرین…

سرچشمه علوم گذشتگان و منشأ تجربيات آبا و اجدادي هر جامعه به وسيله نگارش مطالب به نسلهاي بعدي منتقل شده و ميشود. كتابخانه ها يكي از منابع نگهداري اين علوم و تجربيات عظيم به شمار ميآيد. يكي از كتابخانه هاي معتبر و معظم لارستان كه شايد در استان فارس بعد…

تاریخ : ۱۰ مهر ۱۳۹۷ توسط: amdin سرویس: سرمقاله

راستي ماجرا چيست؟اندر احوال حمله به کامیون حمل لیموترش در محور جهرم- شیراز

خبرگزاري فارس از شليك به كاميون حامل بار در استان فارس(محور جهرم به شیراز) خبر داده بود. راستي ماجرا چيست؟  اين ناامني از كجا صورت گرفته است؟ چگونه مشتي از خدا بيخبر به خود اجازه ميدهند به كاميون حامل آذوقه مردم با اسلحه گرم يا با مواد آتشزا حمله كنند…

تاریخ : ۷ مهر ۱۳۹۷ توسط: amdin سرویس: سرمقاله

الاحوازيه، تحركات امارات و FATF

در ۳۱ شهريور ماه ۹۷ رژه نيروهاي نظامي در اهواز به خاك و خون كشيده شد و چهار نفر از گروهي به نام «الاحوازيه » كه بوسيله عربستان سعودي حمايت ميشوند متشكل از دو فاميل كه در كپنهاك و لندن دفتر و دستك دارند و همانند منافقين آزادانه در رفت…

تاریخ : ۲۵ شهریور ۱۳۹۷ توسط: amdin سرویس: سرمقاله

جناب آقاي وزير؛ تزريق قطره چكاني، مرگ جاده را به ارمغان مي آورد

جنــاب آقــاي وزيــر راه چنانكــه مطلــع ميباشــيد، يكــي از راههــاي مواصلاتــي كــه دو اســتان فــارس و هرمــزگان را بــا كوتاهتريــن فاصلــه بــه هــم متصــل مينمايــد محــور شــيراز – جهــرم ، لار – بندرعبــاس اســت كــه بنــا بــه اظهــار مســئولان اداره كل راه و شهرســازي لارســتان علـاوه بــر ترافيــك ســنگين و…

تاریخ : ۱۸ مرداد ۱۳۹۷ توسط: amdin سرویس: سرمقاله

علاج واقعه قبل از وقوع بايد كرد…

چند هفته قبل پروازهاي ايران اير از فرودگاه لارستان تقليل يافت. اما در هفته جديد خبر از تعطيلي پروازهاي ديگر به مدت دو هفته شنيده ميشود. راستي چرا چنين اقدامي صورت ميپذيرد. اگر كمبود هواپيماست بايد اين كمبود را در سطح كشور سرشكن نمايند كه به يك يا دو شهرستان…

نظر سنجی

به نظر شما مهمترین موضوع در راستای توسعه اقتصادی اجتماعی منطقه گدام می باشد؟

Loading ... Loading ...
آخرین اخبار پربازدیدترین