یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۳۴ق.ظ
::آخرین مطلب 10 ساعت پیش | افراد آنلاین: 2
دسته بندی : سرمقاله

تاریخ : ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ توسط: amdin سرویس: سرمقاله

اندر احوال آنان که به سخنان رهبر بی اعتنایی می کنند….

سي و نهمين دهه فجر انقاب اسامي آغازگر بيداري، تحرك، تاش و معنويت بود و براساس آنچه بيگانگان بيان كردند رهبر عظيم الشأن آن، شرق را حيران كرد، غرب را به لرزه انداخت، عرب را در تنگنا قرار داد و افكار همه جهانيان را به خود مشغول ساخت و خوشبختانه…

تاریخ : ۲ بهمن ۱۳۹۶ توسط: amdin سرویس: سرمقاله

براي محصولات ايراني «هوو » نیاورید…

 چندی پیش اشاره شد که اگر دشمن بيدار باشد اما دولت و مسئولين چنان عمل كنند كه دشمن قادر به موج سواري نباشد كاري از پيش نميبرد و در دراز مدت مأيوس ميشود. رهبر معظم انقاب در صحبتهاي اخير خود فرمودند كه مگس روي زخم مينشيند پس اگر بتوانيم زخمها را…

تاریخ : ۲۴ دی ۱۳۹۶ توسط: amdin سرویس: سرمقاله

سرويس لار-تهران و لار-مسقط به كجا انجاميد؟!

مدتي قبل شركت آسمان طبق معمول يكي از سرويس هاي لار – تهران را لغو كرد و مديركل فرودگاه بين المللي آيت الله آيت اللهي لارستان قول داد كه براي جايگزيني آن تلاش خواهد نمود. اكنون بيش از چند ماه مي گذرد هنوز هيچ كار محسوسي انجام نشده و اگر…

تاریخ : ۱۰ دی ۱۳۹۶ توسط: amdin سرویس: سرمقاله

به هوش باشیم و اجازه تکرار فتنه را ندهیم…

در سال ۱۳۸۸ پس از انتخابات رياست جمهوري با طرحي از پيش تعيين شده به بهانه تقلب در انتخابات، فتنه اي ساماندهي شد و كساني كه ميبايد حامي سرسخت نظام جمهوري اسامي باشند، دانسته يا ندانسته از اين فتنه حمايت نمودند و سفارتهاي برخي كشورهاي خارجي، حساب شده آن را…

تاریخ : ۲ دی ۱۳۹۶ توسط: amdin سرویس: سرمقاله

جانا سخن از زبان ما می گویی…

در جلســات متعــددي كــه با حضور  اســتاندار فارس و هيئــت همــراه در لارســتان، اوليـن خاسـتگاه حكومـت اسـامي طی دو هفته گذشته برگزار شد نكاتــي مطــرح و درخواســتهايي  در زمينه هــاي مختلــف از سوی شخص استاندار مطرح شد که هرچنــد غالــب نكته هــا قبــلا از طريــق روزنامــه ميــلاد لارســتان بــه گــوش…

تاریخ : ۲۷ آذر ۱۳۹۶ توسط: amdin سرویس: سرمقاله

كار با آفرين و بارك الله حل نميشود! مردم توقع دارند

طی دو هفته گذشته و با حضور رئيس سازمان بهزيستي كشور  و مسئولان استان ۸ پروژه حوزه بهزیستی و آن هم خیرساز افتتاح گرديد. در خبر ديگر از پرداخت ۳۰ ميليارد ريال توسط يك خيّر لارستاني به بهزيستي صحبت شده بود. در جای دیگر از کمکهای بیشتر خیرین به پروژه…

تاریخ : ۱۲ آذر ۱۳۹۶ توسط: amdin سرویس: سرمقاله

هفته وحدت و وظيفه علما

هفتـه وحـدت و والدت باسـعادت حضـرت ختمـي مرتبت محمـد مصطفـي(ص) بـر مسـلمين جهـان مبـارك باد. هفتــه وحــدت امســال بــا پيــروزي نيروهــاي مقاومــت بــر گـروه داعـش همزمـان اسـت كــه ايـن پيـروزي نيـز بايـد بـه قاطبـه مسـلمين تبريـك گفـت زيـرا متأسـفانه ايـن گروه تروريسـت دسـت پـرورده صهيونيسـم جنايتـكار و آمريـكاي اسـتكبار، از…

تاریخ : ۱۳ آبان ۱۳۹۶ توسط: amdin سرویس: سرمقاله

تا كي بايد ضربه تكيه به يك شركت را تحمل كرد؟!

هواپيمايي آسمان در آبانماه به بهانه كمبود مسافر پروازهاي خود را لغو كرده و بنا به گفته نماينده اين هواپيمايي در لار از چندماه ديگر پرواز خود را ادامه ميدهد كه صحت و سقم آن با نماينده آسمان. زيرا تجربه نشان داده كه شركت آسمان به برخي وعده هاي خود…

تاریخ : ۶ آبان ۱۳۹۶ توسط: amdin سرویس: سرمقاله

كاش دلسوزي ها بي پاسخ نمي ماند! (مسئولين بخوانند)

روزنامه مياد لارستان طبق معمول، خواسته هاي جامعه را به صورت هاي مقالات، سرمقاله، الو مياد و بعضاً تيتر اصلي منعكس مي نمايد و از مسئولين تقاضا دارد كه ضمن بررسي و مطالعه، در پي رفع نقيصه برآيند و مشكل جامعه را حل كنند. متأسفانه ملاحظه مي شود برخي ادارات…

تاریخ : ۳ آبان ۱۳۹۶ توسط: amdin سرویس: سرمقاله

قابل توجه اصحاب فضای مجازی و رسانه های لار

يكي از مسائلي كه مسئولين رسانه هاي شهرستان بويژه فضاهاي مجازي بايد توجه كامل به آن مبذول دارند تأمين امنيت اجتماعي و حتي المقدور جلوگيري از تنش هاست. وقتي مسأله اي صورت مي گيرد ضرورت دارد توجه كلي به اصل ماجرا بشود. در ابتداي امر به دنبال حل موضوع برآييم…

نظر سنجی

به نظر شما مهمترین موضوع در راستای توسعه اقتصادی اجتماعی منطقه گدام می باشد؟

Loading ... Loading ...
آخرین اخبار پربازدیدترین