به گزارش میلاد لارستان علی اکبر عسکرپور پس از تصویب در نود و یکمین جلسه هیأت کشتی شهرستان لارستان آقایان عبدالرضا راکعی، حمید حدیدی، جعفر معقول، کاظم اکبری، حامد اکبری و حسن امین پور را به عنوان اعضای هیأت رییسه این هیأت تعیین کرد.

وی همچنین هومن اکبری را به عنوان نایب رییس، عبدالنبی عسکری زاده را به عنوان دبیر، نادر آگاه را به عنوان خزانه دار، داود عسکرپور را به عنوان مسوول کمیته روابط عمومی و امور فرهنگی، اکبر حاجب را به عنوان مسوول کمیته انضباطی، احمد حبیب نیا را به عنوان مسوول کمیته مربیان، سید محمد قریشی را به عنوان مسوول کمیته داوران، حکمت الله ملتفت و بیژن درویش بیگی را به عنوان مسوولان کمیته استعدادیابی و نخبه پروری، دکتر محمود عسکرپور را به عنوان مسوول کمیته پزشکی، اسدالله جکستانی را به عنوان مسوول کمیته پیشکسوتان و غلامرضا سالاری و احمد رضاپورمرادی را به عنوان مسوولان کمیته اجرایی مسابقات منصوب کرد.

به گزارش ایپنا، اعضای جدید هیأت کشتی شهرستان لارستان به هیأت کشتی استان فارس و اداره ورزش و جوانان این شهرستان نیز معرفی شدند.