جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۸:۴۹ق.ظ
::آخرین مطلب 2 ساعت پیش | افراد آنلاین: 1

مردم گزارش هفتگي از مسئولين بخواهند

در شــماره ۱۳۶۹و ۱۳۷۰ روزنامــه ميــلاد لارســتان گـزارش مختصـري از بازديـد ۶ سـاعته مسـئولين كشـوري، اسـتاني و شهرسـتاني از محـور جهـرم، لارســتان، بندرعبــاس ارائه شده و گفتگــوي مــردم بــا مسـئولين…

در شــماره ۱۳۶۹و ۱۳۷۰ روزنامــه ميــلاد لارســتان گـزارش مختصـري از بازديـد ۶ سـاعته مسـئولين كشـوري، اسـتاني و شهرسـتاني از محـور جهـرم، لارســتان، بندرعبــاس ارائه شده و گفتگــوي مــردم بــا مسـئولين و قـول بـه مناقصـه رفتـن ۳۱ كيلومتـر از جـاده لار – جهـرم بارقـه اميـدي در دل مـردم ایجاد نمود  كــه اميــد اســت بــا تــداوم و تســريع در تأميــن بودجــه آن ايــن امید نه تنهــا خامــوش نشــود بلكــه گســترش يابــد .

 نكتـه اي كـه نبايـد از نظـر دور داشـت ايـن كـه مـردم، بـه طـور منظـم از مسـئولين گـزارش كار بخواهنـد و در حـد تـوان كمـك كننـد تـا كارهـا ســرعت بگيــرد و مشــكلات رفــع گــردد.

ايــن كــه ميگوييــم »يــدالله مع الجماعــه« دســت خــدا، قدرتــي اســت كــه خداونــد بــه جماعتــي كـه بـا وحـدت و انسـجام عمـل نماينـد عنايـت ميفرمايــد و بــه هميــن خاطــر همــه در برابــر خواســته هاي عمومــي و ملــي جامعــه بايــد احســاس مســئوليت نماينــد و بــا تمــام تــوان از مســئولين بخواهنــد و بــراي تحقــق خواســته ها پيگيريهــاي لازم انجــام دهنــد.

مــردم اجــازه ندهنــد كســي ســاز مخالــف بنــوازد كــه در ايــن صــورت نتيجــه نخواهيــم گرفــت. آنچــه مهــم اســت همراهــي، همــكاري، وحــدت و انســجام عمومــي بــراي تحقــق خواســته هايي اســت كــه حائــز كمــال اهميــت اســت.

سردبیر

نوشته شده در تاریخ:سه شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۸:۰۳ق.ظ

 • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید منتشر خواهد شد.
 • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

4 Responses to “مردم گزارش هفتگي از مسئولين بخواهند”

 1. ناشناس گفت:

  جناب مويدي چرا به ۳۱کيلومتر بسنده ميکنيد؟چرا به حداقلها بسنده ميکنيد ؟الان ۱۷۰کيلومتر از اين مسير در لارستان مونده که بزرگراه بشه ،قولي که دادن از اول، ۵۵کيلومتر و فعال شدن بيست کيلومتري که مديرکل ميگه در حال اجزاست ولي هيچکاري انجام نميشه

 2. شهروند دلسوز گفت:

  جاده لار – بندرعباس همچنان غیر فعال !!!!!!!

 3. شهروند دلسوز گفت:

  دیدید بعضی آدما کار میکنن ولی بعضی آدما ادای کار کردن در میارن ، شده حکایت اداره کل راه و شهر سازی لار
  جناب مدیر کل بالاخرهجاده لار – بندر کی به صورت جدی شروع به کار میشه و نه نمایشی

 4. ناشناس گفت:

  جناب مدیر کل محترم
  به نظر شما با یه غلطک و دو کامیون جاده لار بندر چند ساله تموم میشه؟

نظر سنجی

به نظر شما مهمترین موضوع در راستای توسعه اقتصادی اجتماعی منطقه گدام می باشد؟

Loading ... Loading ...
آخرین اخبار پربازدیدترین